top of page
Stationary photo

Hoolime

Antud veebileht sisaldab tugimaterjali klassijuhatajatele ja noorsootöötajatele koostöiseks klassijuhatajatundide läbiviimiseks. Tugimaterjali eesmärgiks on soodustada klassijuhatajate ja noorsootöötajate koostööd õpilaste üldpädevuste, sh sotsiaalsete ja väärtuspädevuste arendamisel, tehes seda juhtumipõhise probleemilahendamise ja koostöiste mängude kaudu. Tugimaterjal põhineb "Klassijuhataja ja noorsootöötaja ideepangal" (HARNO, 2022). Materjali on võimalik alla laadida alloleva lingi kaudu.

Tutvustus

Levitated Objects

.

Tunnimudel esimeseks koostöökohtumiseks

Õpetaja ja noorsootöötaja leiavad ühise aja ja planeerivad esimeseks kohtumiseks vähemalt 2 tundi. Esimene kohtumine on mõeldud omavaheliseks ja klassiga tutvumiseks.  Lisaks õpetaja- ja noorsootöös kasutusel olevatele võtetele saab kasutada disainmõtlemise tööriistu, et:

  • kaardistada klassi probleemid ja vajadused (nt Jäämäe meetod);

  • eesmärgistada planeeritavad klassijuhatajatunnid (nt 5-miksi meetod);

  • valida kasutatavad meetodid (mängud ja juhtumid);

  • valmistada ette järgmised 3 klassijuhatajatundi;

  • planeerida refleksiooniharjutused ja edasised sammud.

Collaborating

Klassijuhatamise tunnimudelid

Kids at school

Tunnimudel aitab läbi viia töötoa vormis klassijuhatajatunde, mille pikkus on üks akadeemiline tund. Töötoas võivad osaleda sama klassi õpilased aga ka erineva taustaga noored (nt erinevatest klassidest) ja ka lapsevanemad (nt seda töötuba saab läbi viia lastevanemate koosolekul). Töötuba tuleks läbi viia korduvalt (nt 3 korda sama klassiga). Vahetund enne ja/või pärast klassijuhatajatundi võiks olla aktiivne - võiks läbi viia mangusid, mis aitavad klassil harjutada hoolivust ja teineteise märkamist. Siin saab appi tulla noorsootöötaja oma pädevustega.

Laadige alla nii tunnimudel kui õpilaste töölehed. 'Töötoa põhi' annab võimaluse juhendajatel lisada omale olulisi juhtumeid.

Mängud

Allpool on toodud programmis „Hooliv klass“ välja töötatud mängud, mis sobivad nii klassijuhatajatunni kui ka aktiivse vahetunni sisustamiseks. Mängud on juhendajadte jaoks sorteeritud eesmärgi kaupa: 1. häälestus- ja ergutusmängud, 2. koostöömängud, 3. usaldusmängud. Mänge võib kasutada nii eraldiseisvalt kui ka kombineeritult. Koostöö- ja usaldusmängude kasutamisele võiks eelneda mõne häälestus- või ergutusmängu läbi mängimine. Iga mängu juurde on toodud mängu läbi viimiseks kavandatav aeg ja mänge võib vajadusel kohandada

Enne mängu valimist peavad juhendajad mõtlema…

  • Mis eesmärgilmäng valitakse?

  • Kui palju on mänguks/mängudeks aega?

  • Mis eelneb või järgneb mängu mängimisele?

Children Playing

Meetodid

Järgnevalt saab täpsemalt tutvuda tunnimudelites kasutatud meetoditega.

Iceberg

Jäämäe + 5-MIKSi meetod

Jäämäe meetod aitab mõista probleemide sügavamad põhjused. Selleks tuleb mõelda, millised tasandid probleemist on varjatud. 5-miksi meetod on heaks võimaluseks nii endale kui teistele selgitada, mis on teatud probleemi tuumaks.

Sad children

Emotsioonikaart

Emotsioonikaart saab aidata noortel mõelda, kuidas erinevad juhtumi osapooled end tunda võivad. Selle kaudu saavad nad teadlikuks, millised emotsioone võivad inimesed tunda erinevates situatsioonides

Study Group on the Grass

Motiveeriva intervjueerimise elemendid

Motiveeriva intervjueerimise elemendid aitavad mängude ajal juhendajail grupi tegevusi jälgida ja toetada ning hiljem tagasisidet anda ning edasisi protsesse suunata. Elemente võib omavahel kombineerida või eraldi kasutada.

Mängude valimine

Mängude valimine

Teenagers

Häälestus- ja ergutusmängud

Vali mäng kestuse järgi

Study Group

Koostöömängud

Vali mäng kestuse järgi

School Children_edited.jpg

Usaldusmängud

Vali mäng kestuse järgi

Reflekteerime!

Nüüd proovi korraks mõelda, kuidas sa läbitust aru oled saanud.

Täida väike refleksiooniküsimustik! Klõpsa nupul "Kuidas mul läheb?"

Täpsemalt refleksioonist

bottom of page