top of page

Koostöömängud
Kestvus kuni 30 minutit

Koostöö ja usaldus: Ma näen sind (inimesega)

Aeg: kuni 15 minutit

Eelmise mängu edasiarendus. Nüüd on inimesed pallide asemel, kellel on silmad kinni. Enam ei loe eelmise mängu järjekord. Nüüd käib kogu mäng vaikuses ja märku antakse silmade ja kehakeelega. Iga 3 minuti tagant saadab mängujuht uus inimene kinniseotud silmadega teele (alguses pigem julgemad õpilased). Lõpuks on 50% inimestest silmad kinni ja liiguvad ringi. On tekkinud paarid.

Meeskonntöö: nõrgim lüli

Aeg: kuni 15 minutit

Osalejad seisavad ringis, käevangus moodustades tugeva ringi. Mängu läbiviijad proovivad grupiks põimunud klassimeeskonnast tirida välja ühe meeskonnaliikme (haarates jalgadest), keda grupp peab kaitsma.

Koostöö ja tähelepanu: Ma näen sind

Aeg: kuni 30 minutit

Osalejad seisvad ringis. Osalejad hakkavad järgemööda üksteisele palli viskama. Igaüks saab palli visata ainult üks kord ja püüda palli ainult üks kord.     Visates tuleb meelde jätta, kellele palli viskasid. Igale viskele eelneb selline dialoog:

  • „Nimi, ma näen sind!“

  • „Nimi, ma näen sind ka!“

  • „Ma viskan.“

  • „Ma püüan.“

Esmalt mängitakse ühe palliga. Seejärel lisandub samaaegselt teine pall, milles järgitakse sama jada. Viimase etapina liiguvad osalejad ruumis kaootiliselt ringi, järgides sama rada.

Mäng lõpeb analüüsiga, arutledes, mida mina tegin, et pall maha ei kukuks? Mida oleksime saanud meeskonnana paremini teha?

 

Usaldus: silmad kinni juhtimine

Aeg: kuni 30 minutit

Osalejad jagatakse paarideks (poisid-tüdrukud vm). Ühel paarilisel seotakse silmad kinni, tema on auto. Teine paariline juhib kinniseotud silmadega paarilise (nt käed õlgadel) ohutult etteantud kohta. Võib eelnevalt teha autole nn soojenduse (kerge massaaž seljal, poleerimisel silitused seljal ja õlgadel). Liigutakse mängujuhi järgi või etteantud objektini. Vahepeal on kiirendusrada, kus paarid peavad jooksma.

Teel tasub katsetada erinevaid tajusid – anda seotud silmadega paarilisele puudutada, nuusutada teele jäävaid asju või kuulatada mingis kindlas kohas just sellele kohale omaseid hääli. Pea meeles, et alati ei ole kõige sirgem tee kõige põnevam tee.

Analüüs:

  • nii usaldus (luba ennast juhtida) kui vastutus (juhtisin teist nii, et ta ei saanud haiget).

  • kes kordagi ei piilunud?

 

Usaldus ja eneseväljendus: lõhnad ja asjad kinnisilmi, analüüs

Aeg: kuni 30 minutit

Kui üks paariline on juba piisavalt kogeda saanud, vahetatakse rollid – autoks on teine paariline. Liigutakse tagasi esialgse objekti juurde. Üllatage paarilist lõhnaga, asjade katsumisega! Vahepeal võib olla lõik, kus võib juhtida paarilist ainult häälega, nt lõpus!

Analüüs ja tunnustähtede jagamine. Koolitaja peegeldab (MI vaimus) iga lapse ütlust, et laps saaks aru, et temast saadakse aru! Koolitajad tunnustavad üksteist (mudeldamine)!

 

Usaldus: elektritara

Aeg: kuni 30 minutit

Puude vahele on moodustatud pingul nööriga kahest piklikust kastist koosnev kinnine ala. Esimene nöör on kõige madalamal, teine nöör on natuke kõrgemal, viimane kõige kõrgemal (umbes 150 cm. kõrgusele maapinnast). Meeskond on tervikuna kõige madalama nööri taga. Peavad kogu meeskonnaga ületama nn elektritara, liikudes ühest kastist teise ja sealt välja. Nöörist üle saamiseks ei tohi kasutada abivahendeid, nööri ei tohi puudutada. Ühest kastist saab teise liikuda alles siis, kui kogu meeskond on kasti sees. Analüüsis arutada, mis seal juhtus. Jagada tunnustähti.

 

Päästeoperatsioon

Aeg: kuni 30 minutit

Puude ümber on võimalikul tasasele pinnale vöökoha kõrgusele nööriga märgitud maa-ala. Maa-ala on väga tähtis territoorium, kust hoolivad tegijad peavad läbi lipsama, ehk ühest äärest teise jooksma. Maa-ala keskel on takistaja/ viirus, kes segab hooliv olemast. Tema ülesanne on puudutada kerge käepatsutusega jooksjat. Peale puudutust peab jooksja seisma jääma jalad harkis ja käed õlgade kõrgusel kõrval. Nüüd peavad teised hoolivad tegijad kiirelt moodustama nelja liikmelise meeskonna ja tõttama appi. Iga meeskonna liige peab puudutama ühte kätt või jalga kogu meeskonnaga korra ja nii liikuma maa-alast välja. „Takistaja“ ei saa ega tohi neid samal ajal takistada. Selgelt on tähistatud ja kokku lepitud sisse- ja väljapääsu alad. Analüüsis arutatakse, mis toetas meeskonna koostööd, jagatakse tunnustähtesid.

 

Meeskonnatöö: sipelgamäng

Aeg: kuni 30 minutit

Arutelu koos osalejatega sipelgapesa teemal. Üheskoos paigutatakse toolid ruumis männiokkale sarnaselt paaris olevatena ruumi laiali. Täiendavalt on üks vaba tool. Meeskonna ülesanne on vältida sipelga istumist vabale toolile. Sipelgas liigub tibusammudel ning soovib istuda vabale toolile, võib liikuda nii, nagu soovib. Läbiviija võiks lasta meeskonnal mitu korda läbi proovida, arutada strateegiat, anda võimalusi. Sipelgas on üks läbiviijatest – vaatab vastavalt vajadusele kui kiirelt tibusammuda.

 

Fotonäitus: Hooliv klass

Aeg: kuni 30 minutit

Eelmise päeva fotode vaatamine ühiselt. Valige klassiga välja fotod, mida soovite üles panna fotonäitusele „Hooliv klass“! Põhjendage piltide valikut! Mis võiks olla pildi pealkiri? Leia kolm fotot SANA -le andmiseks. Piltide vaatamise ajal kirjuta oma märkmikust välja, mida klass eelmisel päeval ütles ja pidas hoolivuseks suurele paberile. Jäta paber nähtavale kohale.

 

Õhupalli päästeoperatsioon

Aeg: kuni 30 minutit

Päästeoperatsiooni „Õhupall“ viia läbi ruumis. Seletada ülesannet kogu klassile nii, et kõik kuulevad. Osalejad võib algselt jagada strateegia väljatöötamiseks kahte gruppi (nt poisid-tüdrukud). Meeskonna ülesanne on liikuda rivis etteantud vahemiku selliselt, et iga järgmise inimese vahel on õhupall. Õhupalli paigal hoidmiseks ei tohi käsi kasutada, need võib paluda panna puusale või kuklale. Kolonni ülesandeks on liikuda punktist A punkti B selliselt, et ükski õhupall maha ei kuku. Vahemaa võiks olla piisavalt pikk (2-3 kolonni pikkust), et tekiks piisav väljakutse. Meeleoluks võib taustal mängida muusika. Kui õhupall maha kukub, tuleb minna alguspunkti ja katse algab uuesti. Iga kord, kui õhupall maha kukub, toimub kiire analüüs – mida saaks muuta, et katse õnnestuks. Juhendaja ülesandeks on suunata analüüsi selliselt, et see keskendub üksteise märkamisele, toetamisele, hoolimisele. Harjutust korratakse õnnestumiseni.

Läbiviija ülesandeks on viia harjutus läbi selliselt, et jääb eduelamus. Analüüsis tuua välja õnnestumist toetanud tegurid. Lase panna üks tunnustäht endale, öeldes millise hästi tehtu eest, ning kolm kaasalastele.

bottom of page