top of page

Koostöömängud
Kestvus kuni 1 tund

Võimatu missioon

Aeg: kuni 45 minutit

Kogu grupile või varem moodustatud meeskondadele antakse ülesanded, mille sooritamiseks on kogu grupil aega 20 minutit (tegelikult on ajakava paindlik, ajasurve on näiline).

Küsimusi tutvustada kogu grupile suurelt lehelt ette lugedes või ettevalmistatud ülesannete lehti seinale kinnitades.

Näita osalejatele nn ressursside koht (paberid, käärid, vildikad jms).

Esmalt on grupil ülesannete planeerimise aeg (nt 10 minutit), nt võivad märku anda, kui neil on strateegia valmis. Siis hakkab aeg jooksma kõikide ülesannete täitmiseks – kui kõik on koos, antakse start, aeg läheb kinni kõikide liikmete tagasi ruumis olekul.

Lahendage 12 ülesannet 20 minuti jooksul nii, et kõik meeskonnaliikmed saaksid teha midagi kasulikku! Vajadusel võib ülesannete hulka suurendada või vähendada, sh arvestades tähtpäevasid; oluline on, et need oleksid võimalikult mitmekesised (vt ettevalmistatud lehed).

Võimatu missiooni ülesannete esitlus, analüüs ja tunnustähtede jagamine – endale ja kahele kaaslasele, öeldes mille eest.

 

Soo ületamine

Aeg: kuni 45 minutit

Maapinnale on maha märgitud soo – umbes 6x4m maalapp. Grupp on jagatud 6-7 liikmelisteks meeskondadeks. Igale meeskonnale antakse 3-4 saarekest (papist alus). Meeskonna ülesandeks on soo võimalikult kiiresti ületada. Ainus võimalus mitte sohu vajuda, on toetuda antud saarekeste peale. Juhul, kui üks meeskonna liikmetest astub „sohu“, tuleb kogu meeskonnal algusesse tagasi minna (ka nendel, kellel soo juba ületatud) ning katse algab uuesti. Domineerijatele võib anda jälgija rolli (nt märgata ja märkida üles kõik üksteisele tehtud toetusavaldused). Enne katse algus on aeg katsetamiseks ja strateegia seadmiseks Lõpuanalüüsis tuua välja õnnestumist toetanud tegurid (üksteise märkamine, toetamine, hoolimine) nii meeskonna sees kui meeskondade vahel.

 

Sõudevõistlus: tegevusplaani koostamine

Aeg: kuni 45 minutit

Osalejad jagunevad 5-liikmelisteks gruppideks. Ruumis moodustatud iga grupi jaoks üksteise taga asuvate toolide rivi. Ruumi on laiali peidetud (seinanätsuga kinnitatult) iga meeskonna liikmete arv sedelikesi, igal grupil oma värv (nt roosa, roheline, kollane). Meeskond peab leidma 1 paberi, seejärel 10x sünkroonselt aerudega tõmbama (juhendajad, mentor on kohtunikeks) ja seejärel minema uue paberi jahile. Peale igat paberit aerutamine. Kui meeskonnal kõik paberid koos, istutakse „üheskoos oma paati“ ja tõstetakse käed üles. Kui kõigil paberid olemas, hakatakse välja mõtlema tegevusi, mida oma koolis hoolivuse tõstmiseks ära teha (igale paberile 1), alguses igaüks kirjutab oma mõtte. Kõik rühmad esitavad oma mõtted, mis pannakse ühisele plakatile koos teostamise tähtajaga kuupäeva täpsusega.

Banaanid või virsikud lõkkes

Aeg: kuni 60 minutit

Osalejad jagunevad 4- või 6-liikmelisteks gruppideks. Läbiviija näitab ette katse käigu, kuidas šokolaad banaani sisse saab või martsipan pooliku virsiku sisse (mis mässitakse hõbepaberisse).

Iga väike grupp valmistab lõkke, küpsetab seal söödava, koristab lõkkekoha. Lõkke ääres võib noori ärgitada jutuvestmisele, nt kodukoha lugudest.

bottom of page