top of page

Häälestus- ja ergutusmängud
Kestvus kuni 15 minutit

Mälukontroll: stopp

Aeg: kuni 15 minutit

Osalejad kõnnivad ruumis kaootiliselt ringi. Juhendaja ütleb: „Stopp! Silmad kinni.“ Osalejad sulgevad silmad kinni ning vastavad juhendaja esitatud küsimusele, näiteks:

 • kus seisab õpetaja?

 • mitmel inimesel on jalas teksapüksid?

 • mitmel inimesel on pruunid juuksed?

 • mitmel inimesel on rohelised silmad?

 • kes tuli täna bussiga?

* Õpetaja võib küsimusi lisada ja muuta vastavalt grupile

Nimede kontroll: 3 korda nimi

Aeg: kuni 15 minutit

Mängijad seisavad ringis. Ringi keskel on üks mängija, kes ütleb mõne teise osaleja nime kolm korda, näiteks: Hele, Hele, Hele. Kui ringjoonel seisja jõuab öelda ise enda nime enne, kui ringis olija seda kolm korda ütleb, pääseb ta ringi keskele minekust.

 

Tähelepanu kontroll: plaksuhiir

Aeg: kuni 15 minutit

Plaksuhiirte nimemängus seistakse ringis. Tegevused liiguvad lihtsamalt raskemale.

 • Üks osaleja vaatab mõnele teisele mängijale ringis otsa, ütleb oma nime, saates selle samal ajal plaksuga. Saaja püüab nime plaksuga kinni ja saadab omakorda enda nime edasi.

 • Järgmisel tasemel öeldakse plaksu edasi saates selle inimese nimi, kellele plaksuhiir saadetakse.

 • Kõige kõrgemal tasemel öeldakse saadetava plaksuga selle inimese nimi, kellele peab nime edasi saatma.

 

Reaktsiooni kontroll: rongimäng

Aeg: kuni 15 minutit

Alustada mängu soojendusega, kus kõik istuvad ringis, üks vaba tool ringis. Mängujuht on ringi keskel ja palub edasi istuda tühja tooli kõrval oleval mängijal (nt kella suunas), küsides, kas tal on seal mugav. Selliselt paigutatakse toolid mugavalt ning hakatakse liikuma ühes suunas, toolidel edasi liikudes.

Seejärel küsib mängujuht, millega noortele meeldib sõita, moodustades vastavalt öeldule järjekorra:

 • mina sõidan bussiga, rongiga, jalgrattaga,

 • mina ka,

 • siin sõidab /nimi/.

Osalejad peavad järjest tühjale toolile istudes ütlema järjekorras need kokkulepitud fraasid. Viimase fraasi juures peab osaleja nimetama ühe mängija nime, kes sellele toolile istuma tuleb. Ringi keskel olev mängujuht püüab istuda vabale toolile.

 

Mõtlemisvõime kontroll: jah-ei skaala

Aeg: kuni 15 minutit

Osalejad seisavad ühes kolonnis. Paremal pool „Jah“ ja vasakul pool „Ei“. Mängujuht esitab väite, teeb plaksu ja peale seda tuleb kolonnis seisjatel liikuda „Jah“ või „Ei“ poole – vastavalt sellele, kas väide käib osaleja arvates tema kohta või mitte). Järgneb arutelu, vaadates ringi, miks see osapool valiti.

Võimalikud väited:

 • ma olen poiss/ tüdruk,

 • mind on elus vähemalt üks kord kallistatud

 • ma vaatan teisele rääkimise ajal silma

 • ma küsin teistelt: „kuidas sul läheb“

 • ma olen üks kord ära öelnud, kui mult abi on palutud

 • ma aitan kodus ema

 • ma olen istutanud puu

 • ma kuulan teise mure ära

 • ma olen toonud õpetajale 1. septembril lilli

 • mulle on öeldud hästi, kui olen midagi hästi teinud

 • mulle on tuldud appi, kui olen abi küsinud (aga klassis?)

 • ma olen elus vähemalt üks kord valetanud

* Õpetaja võib väiteid lisada ja muuta vastavalt grupile

 

Teadmiste kontroll: hooliva meeskonna tunnused

Aeg: kuni 15 minutit

Mille järgi tunnete ära, et meeskond on hooliv? Arutelu. Suurele paberilehele pannakse kirja hooliva meeskonna tunnused.

 

Mõistmise kontroll: rivi

Aeg: kuni 15 minutit

Tähtis on ka sõnadeta üksteist mõista. Osalejatel palutakse eelistatult õues moodustada ilma rääkimata sotsiomeetriline rivi:

 • pikkuse järgi,

 • sünnikuupäevade järgi,

 • silmade värvi järgi,

 • jalanumbri järgi.

 

Eneseväljendus ja kehakeel: tagumine paar välja

Aeg: kuni 15 minutit

Eesmärk kiirus ja koostöö – füüsiline mäng, et saaks energiat rakendada. Mängijad asuvad kolonnis paarides. Üksik mängija seisab paar sammu kolonnist eespool ning (olles seljaga mängijate poole) hüüab: „Üks, kaks, kolm, tagumine paar välja!“. Viimane paar laseb käest lahti ja jookseb kolonni ette, et paarilisega üksiku ees jälle kokku saada. Hüüdja omakorda püüab ühte paarilist puudutada. Paariliseta jäänu asub ise kolonni ette tagumist paari välja hüüdma.

bottom of page