top of page

Töökeskkond

Juhtumi kirjeldus: 

Mari oli armastatud õpetaja ühes väikeses ja rahulikus maakoolis, kuhu ta igal hommikul rõõmsa tujuga tööle läks. Koolis oli traditsiooniks korraldada meeldejäävaid õpetajate päevi, mitmeid ühisüritusi ning sünnipäevade puhul kaeti õpetajate toas laud kohvi ja koogiga.

 

Koolijuhi uks oli alati avatud ning muredele leiti ühiselt lahendus. Kuna üha enam inimesi kolis ümbruse küladest ära, jäi koolis õpilasi iga aastaga vähemaks. Peagi otsustati sulgeda II ja III kooliaste, mistõttu asus Mari tööle maakonna keskusesse suurde kooli. Töövestlusel ja hiljem tööle vormistamisel, ei leidnud juht aega Marile koolimaja ega personali tutvustamiseks, ütles vaid naeratades, et “Meie kooli võetakse tööle parimatest parimad ja kõik on alati toime tulnud”. Kuna Mari oli eelnevalt andnud mitmeid erinevaid aineid, siis oli ta nagu kingitus koolile ja sai kohe nelja erineva aine tunnid, mis kõik toimusid üle koolimaja mitmes kabinetis. Teadmata, kuidas uues koolis asjad käivad, oli Maril esimestel nädalatel kohutavalt keeruline, ta tundis puudust heast kolleegist, kes oleks sisseelamisel toeks.

 

Käes oli 28. september, Mari sünnipäev, kuid keegi ei tulnud teda õnnitlema. Samuti oli nädala pärast saabumas 5. oktoober, õpetajate päev, mille tähistamisest ei olnud midagi kuulda. Kui ta  küsis teistelt õpetajatelt, siis sai teada, et selles koolis pole juba kolm aastat õpetajate päeva tähistatud, rääkimata muudest ühisüritustest. Saabus 5. oktoober ning tõesti, mitte midagi ei toimunud. Koolijuht saatis õpetajatele edasi vaid e-posti laekunud haridusministri tervituse.

 

Maril süvenes tunne, et siin majas võitleb igaüks iseenda ellujäämise eest ning puuduvad soojad suhted töötajate vahel. Ta tundis peagi, kuidas tema motivatsioon langeb, ta on väsinud ning sageli kurvameelne, mistõttu otsustas sellest koolijuhiga avameelselt rääkida. Koolijuht aga kergitas kulmu ning vastas, et professionaalne õpetaja tuleb toime enesejuhtimise ja karjääri kujundamisega. Mainis veel sapiselt, et õpetajate probleemid nagu  töökoormus, keerulised õpilased, madal palk tulenevad koolipidaja ja haridusministeeriumi aastatepikkusest tegemata tööst, tema võimuses ei ole neid siin majas lahendada, pöördugu otse ministeeriumisse.

bottom of page