top of page

Koolikultuur

Juhtumi kirjeldus: 

Koolipidaja viis haridusasutustes läbi rahulolu-uuringu. Tulemusi analüüsides hakkas ühe kooli puhul silma, et mitmed töötajad andsid koolikultuuri puudutavate küsimuste osas kommentaarides tagasisidet, et direktori tegevus tunniplaani koostamisel, ruumide jaotuse planeerimisel jms osas ei ole läbipaistev. Üldine skoor oli madal, 5-palli süsteemis 3,2. Nii mõnelgi töötajal on tekkinud kahtlus, et inimesed, kellel on soojem suhe juhiga, kes aktiivselt käivad temaga vestlemas, nõu küsimas, koos kohvitamas ja ideid jagamas, saavad paremad tingimused.

 

Koolijuht on noor ja alles alustab teist õppeaastat tööl. Ta on jätnud paljudele mulje, et ta pigem hoiab distantsi, uks on suletud, on mõtlik ning ei ole väga avatud suhtleja. Koolis on  vähe ühiseid koosolekuid ja arutelusi, kus õpetajad saaksid kaasa rääkida tundide jaotuse, tööplaanide ning koormuse osas. Samas on läbi viidud mitmeid uuendusi, mis on muutnud töökorraldust paindlikumaks, õpetajad on saanud juurde tuge tugispetsialistidelt, nii mõnigi tõi välja, et tema ettepanek on rakendust leidnud. Eriti kriitilised on olnud töötajad, kellel on koolis pikk tööstaaž.

bottom of page