top of page

KOV valimised

Juhtumi kirjeldus: 

Kooli juhtkonna poole pöördub grupp kohalikke poliitikuid, kes on loomas valimisliitu. Nad räägivad ilusat juttu eesmärgiga värvata koolijuhti, õppejuhti ja teisi kooli liikmeid oma liitu. Kuna tegemist on päris tuntud kohalike tegijatega, siis on neil päris suur lootus KOV valimistel võita. Kohtumise lõpupoole aga lisanduvad väga peenelt sõnastatud 'ähvardused', et kooli KOVi poolsed toetused sõltuvad just sellest, kui aktiivselt kool valimistel kaasa lööb ja palju valimisliidu võitu panustab.

bottom of page