top of page

Eetikast õpilastele

Back to School

Uurimiseetika

Nii põhikoolis kui gümnaasiumis viivad õpilased läbi uurimistöid. Samuti on vaja erinevate ainete raames koostada referaate ja muid allikatel põhinevaid ülesandeid. Tutvu materjaliga, et olla kursis hea teadustavaga õpilastöid koostades.

Hydrangeas

Kiusamise ennetamine

Selle asemel, et kiusamise tagajärgedega tegeleda, tuleks kiusamist ennetada. Seda saab teha arendades oma empaatiat ja eetilise analüüsi oskusi. Vaata lingilt, millist liiku kiusamist on olemas ja osale praktilises töötoas.

Neat Stationery

Plagiaadi ennetamine

Referaatide ja muude akadeemiliste tööde koostamisel on vajalikuks oskuseks hea akadeemiline kirjutamine. Kui kasutame teiste inimeste ideid ja arvamusi, siis tuleb neile korrektselt viidata. Vaata lingilt, kuidas oma akadeemilist kirjaoskust parandada.

Back to School Objects

Hea õppimise tava

Milline on hea õppimise tava õpilase seisukohast? Milline õppimine on 'HEA' - see tähendab, millised otsused toovad õppijale kõige rohkem tulevikus kasu?

bottom of page