top of page

Usaldusmängud
Kestvus kuni 30 minutit

Klassi tunnetus: numbrilugemine

Aeg: kuni 30 minutit

Osalejad istuvad või seisavad ruumis ning kogu grupp peab lugema ühest kuni liikmete arvuni (nt 1 kuni 23). Iga inimene võib öelda ühe numbri. Strateegiat ei tohi kokku leppida, üksteisele ei tohi märku anda. Samuti ei tohi kõrvuti olevad inimesed järjest numbreid öelda. Tuleb lihtsalt õiget hetke tunnetada.

Kui lugemine läheb sassi (nt öeldakse vale number või korraga ütleb mitu inimest), siis alustatakse uuesti otsast peale.

 

Kaaslase tunnustamine šokolaadiga

Aeg: kuni 30 minutit

Ringi keskel on väikesed šokolaadid, mille peal on nööriga seotud lips, all puupulgal osaleja nimi, sh läbiviijate omad. Üks tool üle vaba. See, kellel on südamepoolsel käel vaba tool, võtab ringi keskelt kingituse ja kutsub inimese, kelle nimi on kingitusel, enda kõrvale istuma, tunnustab teda südamest, öeldes kaaslasele midagi head, mida kahe päeva jooksul tema käitumises märkas.

 

Usaldus: kummituba

Aeg: kuni 30 minutit

Osalejad seisavad väikestes ringides (mitte rohkem kui 10 mängijat ringis), nende keskel on üks inimene, kes kukutab end teiste suunas ja laseb end ringis seisjatel kinni püüda, teisteni lükata.

 

Meeskonna hindamine: 1-10 skaala

Aeg: kuni 30 minutit

Ruumis asetatakse maha skaala 1 – 10. Osalejatelt küsitakse klassi hoolivusega seotud küsimusi, sh

  • kuivõrd teie klassis üksteist kuulatakse?

  • kuivõrd te teete klassiga ühiseid asju?

  • kui suur on teie klassis hoolivus üksteise suhtes?

Kui igaüks on omale koha leidnud skaalal, siis arutatakse, miks see koht valiti. Positiivse väljatoomiseks palutakse igaühel põhjendada oma valitud positsiooni võrdluses väiksema numbriga, nt miks sa valisid nr 5 peal seismise, mitte 4 peal?

 

Õunapuu: lubadus endale

Aeg: kuni 30 minutit

Mida mina saan ja tahan teha, et meil kõigil oleks klassimeeskonnas hea olla?

Vaatame koos suurt paberit, millel on kirjas, mis on klassi arvates hoolivuse tunnused. Paneme need mina vormi, nt mina olen sõbralikum, mina ütlen teistele hästi jne.

Igaüks mõtleb oma lubaduse, paneb selle paberist välja lõigatud õunale kirja. Ükshaaval pannakse õunad joonistatud õunapuu külge. Lubadus öeldakse ka kõva häälega välja. Teised ringis ja kuulavad. Juhendajad peegeldavad!

 

Hea juhi tunnused

Aeg: kuni 30 minutit

Arutelu hea juhi omadustest varasemate ülesannete kogemuse põhjal – kas meeskonnal kujunes välja juht, kes on klassivanem ja klassi esindaja.

Suurele paberile pannakse kirja grupi poolt välja toodud hea juhi tunnused.

Võib toetada klassijuhataja liidriks olemist ja lasta valida õpetajale 4 inimest või vabatahtlikku, kes on juhi/klassijuhataja abilised.

 

Usaldus: silmad kinni juhtimine

Aeg: kuni 30 minutit

Osalejad jagatakse paarideks (poisid-tüdrukud vm). Ühel paarilisel seotakse silmad kinni, tema on auto. Teine paariline juhib kinniseotud silmadega paarilise (nt käed õlgadel) ohutult etteantud kohta. Võib eelnevalt teha autole nn soojenduse (kerge massaaž seljal, poleerimisel silitused seljal ja õlgadel). Liigutakse mängujuhi järgi või etteantud objektini. Vahepeal on kiirendusrada, kus paarid peavad jooksma.

Teel tasub katsetada erinevaid tajusid – anda seotud silmadega paarilisele puudutada, nuusutada teele jäävaid asju või kuulatada mingis kindlas kohas just sellele kohale omaseid hääli. Pea meeles, et alati ei ole kõige sirgem tee kõige põnevam tee.

Analüüs:

  • nii usaldus (luba ennast juhtida) kui vastutus (juhtisin teist nii, et ta ei saanud haiget).

  • kes kordagi ei piilunud?

 

Usaldus ja eneseväljendus: lõhnad ja asjad kinnisilmi, analüüs

Aeg: kuni 30 minutit

Kui üks paariline on juba piisavalt kogeda saanud, vahetatakse rollid – autoks on teine paariline. Liigutakse tagasi esialgse objekti juurde. Üllatage paarilist lõhnaga, asjade katsumisega! Vahepeal võib olla lõik, kus võib juhtida paarilist ainult häälega, nt lõpus!

Analüüs ja tunnustähtede jagamine. Koolitaja peegeldab (MI vaimus) iga lapse ütlust, et laps saaks aru, et temast saadakse aru! Koolitajad tunnustavad üksteist (mudeldamine)!

bottom of page