top of page

Õpetajate leht on uuendamisel!

Eesti õpetajate eetikakoodeks on uuendamisel, seega läheb kogu õpetajate sektsioon uuendamisele. Hoiame kätt pulsil ja lisame uue info niipea, kui see saabub!

Iga õpetaja on erinev. Ta on oma iseärasustega inimene ning professionaal, kes kasutab erinevaid meetodeid ja praktikaid oma töös. Aga sellele vaatamata peavad kõik õpetajad lähtuma ühisest eetikakoodeksist. Õpetajate eesmärk on anda kasvavale põlvkonnale edasi lisaks teadmistele ka väärtusi ja eetilisi tõekspidamisi. Allpool on esitatud kaks persoonat. Üks nendest on õpetaja mitmeaastase kogemusega, teine alles alustab oma õppimist õpetajaks. Kellega saad sina rohkem ennast samastada? Võid valida ühe persoonadest, kelle rollis sa hakkad juhtumit lahendama.

181945410_339532887506921_70714510921436

Nimi: Mari
Elukutse: Õpetaja
Vanus: 53
Perekonnaseis: abielus
Hobid: rahvatants, ajalugu, fotograafia, reisimine

Tsitaat, aforism või vanasõna, mis teda iseloomustab: Kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks.
Mis teda motiveerib? Olla tubli, saada tunnustust oma töötulemuste eest.
Mis on tema eesmärk? Mis teda tegutsema ajendab? Olla kolleegide poolt tunnustatud ning õpilastes häid iseloomuomadusi ning õpitulemusi kujundav õpetaja
Mis teda ärritab? Rumalus, kasvatamatus
Millised tegevused aitavad tal oma eesmärkide poole liikuda? Täiendkoolitused, lugemine, elukogemus, eeskujud
Mis teda takistab oma eesmärkide poole liikumisel? Ajapuudus, ülekoormus, tänapäeva laste keerulisemad vaimsed probleemid

Mari on 53 aastane õpetaja. Ta elab ja töötab Tartus ning asus tööle kooli kohe ülikooliõpingute järgselt. Mari on aktiivne ning püüab ikka ajaga kaasas käia ning kõige uuega kursis olla, et õppimine oleks lastele huvitav ning ka töö pakuks Marile endale pidevalt väljakutseid. Mari püüab alati oma tööd võimalikult hästi teha, kuid koolielus ettetulevateks olukordadeks pole alati võimalik valmistuda. Mari väidab, et tihti on tarvis teha kiire otsus ning kuna õpetaja tajub oma suurt vastutust, siis jääb Mari vahel öötundideni juurdlema, kas ta lahendas olukorra õigesti või oleks ta siiski pidanud teisiti käituma. Mari möönab, et õpetajatel on raske tunnistada, et nad vajavad nõu või abi ning pigem püüavad ise või kolleegide abiga olukordadest välja tulla.

182096812_366489401439086_62075433217432

Nimi: Meribel
Elukutse: üliõpilane
Vanus: 22
Perekonnaseis: vallaline
Hobid: tennis, rulluisutamine, sudoku, origami, anime filmid ja muidu suur jaapani fänn.
Tsitaat: Et ellu viia muutusi, tuleb alustada iseendast!
Mis teda motiveerib: head tulemused õppetöös, laste säravad silmad, väikesed eduelamused õppetöös ja praktikal.
Mis on tema eesmärk? Meribel soovib saada väga heaks õpetajaks ja minna õpetama oma kodulinna. Teda innustavad tema enda õpetajad kooli ajast nii heas kui halvas. Ta teab täpselt milline peab olema õpetaja ja milline ei tohiks õpetaja olla.
Mis teda ärritab? Vanemate õpetajate laiskus ennast täiendada ja nooremate seljas liugu laskmine. Õpetajate ebakompetentne käitumine, laste alandamine ja enesekesksus. Oma emotsioonide kontrollimatus.
Mis tegevused aitavad tal eesmärkide poole pürgida? Hästi õppimine, enese täiendamine, eneseanalüüs. Planeerimine.
Takistused: aja puudus, ülekoormus, maksimalism, perfektsionism

Meribel on 22 aastane. Päritolu linn on Viljandi, õpib praegu Tallinnas, pärast lõpetamist plaanib minna tagasi kodulinna õpetajaks, kuna boyfriendil samad plaanid. Ta näeb, et koolides kasutatakse ikka veel aegunud õppemeetodeid, õpetajate keskmine vanus tema kodulinnas on 50+ . Õpetajad on väsinud ja ei taha ennast täiendada. Ta loodab, et peale lõpetamist suudab oma kodulinna kooli tuua tänapäevased õppe- ja kasvatusmeetodid ja anda koolile uus hingamine.

bottom of page